Chính sách bảo hành

1. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu đảm bảo tất cả các điều kiện sau:

 • - Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do Nhà sản xuất.
  - Thời hạn bảo hành trên phiếu bảo hành vẫn còn hiệu lực.
  - Phiếu bảo hành còn nguyên vẹn, không chắp vá, không bị gạch xóa hay sửa chữa, bôi bẩn.
  - Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: mã sản phẩm, số seri, ngày sản xuất, tên khách hàng sử dụng, địa chỉ, ngày mua (đối với các sản phẩm không áp dụng Bảo hành điện tử).

Sản phẩm không được bảo hành hoặc sẽ phát sinh phí bảo hành nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

 • - Sản phẩm không thỏa mãn một trong những điều kiện bảo hành ở mục 1.
  - Số series, model sản phẩm không khớp với Phiếu bảo hành.
  - Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa sản phẩm hoặc sửa chữa tại những trung tâm bảo hành không được sự ủy nhiệm của Nhà sản xuất.

2. THỜI HẠN BẢO HÀNH

Bảo hành 06 tháng độ bền màu của sản phẩm.

3. ĐỊA ĐIỂM BẢO HÀNH

Tại địa chỉ: Shophouse D7 ô 33; Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội